Weź udział w 2 edycji Olimpiady Elektroników i Mechatroników
Elektromechatron!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektronika, technika elektronika, mechatronika oraz technika mechatronika, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Terminarz olimpiady

1

etap szkolny (online)

24.10.2023 r.

8:00-11:00

Platforma konkursowa
2

etap okręgowy

07.03.2024 r.

Rejestracja uczestników:
8:00-9:00

Rozwiązaywanie zadań przez uczestników:
9:00-11:00

Miejsce II etapu
3

etap centralny

29.04.2024 r.

8:00-11:00

Rejestracja szkół

Rejestracja przeznaczona jest dla nauczycieli.

Rejestracja uczestników nastąpi w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane nauczycielom indywidualnie na podany przy rejestracji adres e-mail.

Termin rejestracji: 1 września – 8 października.

Zarejestruj szkołę

Rejestracja uczniów

Rejestracja przeznaczona dla uczniów, których szkoły zostały wcześniej zgłoszone do udziału w Olimpiadzie.

Instrukcje dla uczniów

Termin rejestracji: 6 października - 19 października

Zarejestruj się

Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami edycji 2023/2024 Olimpiady ELEKTROMECHATRON.

Wyniki edycji 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami edycji 2022/2023 Olimpiady ELEKTROMECHATRON. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniach 29-30 maja w Bydgoszczy, na terenie Politechniki Bydgoskiej.

Zadania

Zapraszamy do pobrania zestawów zadań z edycji 2023/2024.

Zadania z II etapu Zadania z III etapu

Zapraszamy do pobrania zestawów zadań wraz z rozwiązaniami z poprzedniej edycji.

O Olimpiadzie

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Od roku szkolnego 2022/2023 Stowarzyszenie Elektryków Polskich będzie organizowało również Olimpiadę Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny elektroniki i mechatroniki.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik mechatronik. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbędzie się na platformie online. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Regulamin

Program merytoryczny

Skład Komitetu Głównego

Galeria zdjęć z poprzedniej edycji

×

Kontakt

Sekretariat SEP Oddział Bydgoski SEP
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

e-mail: kontakt@elektromechatron.edu.pl

tel.: (91) 448 98 89